Hüseyin Sandıklı

ilahi Grubu & Grup AKABE & Hüseyinsandikli,Almanya ilahi Grubu,AKABE ilahi Ekibi

Nurlu Medinem

Nurlu Medinem

Nurlu Medinem Albüm Kapağı

1 - Beytullaha selam söyle

Güzel Mekke’de durursun
Beytullaha selam söyle
Yedi Minare görürsen
Beytullaha selam söyle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Allah deyip yana yana
Zemzem içip kana kana
Tavaf edip döne döne
Beytullaha selam söyle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beyaz mermer kara taşlar
Hacerül esved den başlar
Aksın gözlerinden yaşlar
Beytullaha selam söyle

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hira dağin taşlarına
Gökte uçan kuşlarına
Safa Merve başlarına
Beytullaha selam söyle

Okuyan: Hüseyin Sandıklı

2 - Nurlu Medine’m

Gidiyor bir kervan yetişebilsem
Nuru dilaraya erişebilsem
Gelip toprağına yüz sürebilsem
Gönlümün seyranı nurlu Medine’m

Medine Medine derdime derman
Sen gönül pınarı sen bahri umman
Senin hasretinle geçmiyor zaman
Gönlümün seyranı nurlu Medine’m

Düşüp de yollara sana geleyim
Yüreğim kan ağlar nasıl güleyim
Seni görmek benim bütün dileğim
Gönlümün seyranı nurlu Medine’m

Uzun patikalar beni tez yorar
Dağ gibi hasretin gönlümü sarar
Bu yaşlı gözlerim hep seni arar
Gönlümün seyranı nurlu Medine’m

Söz :Ramazan Toprak
Müzik: Hüseyin Sandıklı
Okuyan : Hüseyin Sandıklı

3 - Can Ahmed’e gideceğim

Ben ilimden ayrılmışım
Bir sevdaya tutulmuşum
Nasihat kar etmez bana
Can Ahmed’e gideceğim

Gideceğim gideceğim
Ben bu ilden gideceğim        Nakarat
Kanayan bu yaramı
Can Ahmed’e diyeceğim

Bırak kardeş bu illeri
Ötüşmüyor bülbülleri
Ben Resule varmak için
Öğrendim Arap dilini

Boynuma taktim fermanı
Bozmam bu ahdi pey mani
Muhammed’e ayan olsun
Oldum kendinin hayranı

Söz: Yüksel
Müzik: Hüseyin Sandıklı
Okuyan: Hüseyin Sandıklı

4 - Fani Dünya

Dünya mali hiç zevk vermez
ömür kısa giden gelmez
iman eden azap bilmez
Baki olan tektir Allah
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dünya dünya fani dünya
Bizi bizden alan dünya
Dünya malı fayda etmez
Baki olan tektir Allah

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aldanma bir gün göçersin
Ecel şerbetin içersin
Maldan mülkten vazgeçersin
Baki olan Tektir Allah
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hak adalet doğru söyler
Yolu bulan doğru geçer
Hüseyin’im söyler sözü
Baki olan tektir Allah

Söz: Hüseyin Sandıklı
Müzik: Hüseyin Sandıklı
Okuyan :Hüseyin Sandıklı

Sanatçı : Hüseyin Sandıklı

5 - Uçun Kuşlar

Ucun kuşlar Medine’ye
Ya Muhammed diye diye
Salam götürün he diye
Ya Muhammed diye diye

Bulut geçer Katar Katar
İçlerinde gözyaşım var
Gidip Medine’ye yağar
Ya Muhammed diye diye

Kanadını açmış rüzgar
İçinde hasret ahim var
Gidip Medine’yi arar
Ya Muhammed diye diye

Yürü gönlüm güle güle
Dün orda seyda bülbüle
Getir aşkımı sen dile
Ya Muhammed diye diye

Güfte:  Anonim
Okuyan: Hüseyin Sandıklı

6 - Ebedi Mekan

İlk gecesi zordur sualle dolu
Daracık çukurdur sıkar her kulu
Orada açılır ahiret yolu
İste o kabirdir ebedi mekan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Duyulmaz figanın duyulmaz sesin
Tükenir aldığın derin nefesin
Bırakta yüreğin hep Allah desin
İşte o kabirdir ebedi mekan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Orda Münker Nekir orada azap var
Dile gelir tek tek bütün azalar
Kurtaramaz seni köşkler saraylar
İşte o kabirdir ebedi mekan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Daha vakit varken gel de tövbe et
Mevla’nın aşkını kalbine yer et
Kabir alemini şöyle bir seyret
İşte o kabirdir ebedi mekan

Söz: Ramazan Toprak
Müzik: Yücel Peker

Okuyan: Hüseyin SANDIKLI

7 - Kadir Mevla’m

Kadir Mevla’m gel eyledi
Geliyoruz ya Muhammed
Aşkın bizi kül eyledi
Geliyoruz ya Muhammed

Hakkı söyler kelam ile
Ay yıldızlı Alem ile
Kucak dolu selam ile
Geliyoruz ya Muhammed

Burada koydum dünya mali
Ben yoldum koşa koşa
Yandı vücut baştan başa
Geliyoruz ya Muhammed

Okuyan: Hüseyin Sandıklı

Sanatçı: Hüseyin Sandıklı

8 - Ağlaya  Ağlaya

Ağlaya ağlaya yollara düştüm
Şükür olsun muradıma kavuştum
Medine göründü yandım tutuştum
Ölüm ver Allah’ım  verme ayrılık

Yeşil kubbe görününce gözüme
Boynum büküp elim koydum dizime
Uyandım ki su serperler yüzüme
Aklımı başımdan aldı ayrılık

Ferhat gibi canim yandı kavruldu
Şirin gibi ciğerimden vuruldum
istemeden Medine den ayrıldım
Bir derdimi Yüz bin ettin ayrılık

Okuyan: Hüseyin Sandıklı

9 - Gula mini

Ketim baxce gula rehan
Derde min tim derde giran
Himmet bike ey ya  Sultan
Gavsi sani güla mini

Gula mini gula mini
Ti roniya cave mini
Sege mini ey ya sultan
Ti dermane dile mini

Tiji ewlade Resuli
Ti sultani fena guli
Ey ya sultn eska dili
Gavsi sani gula mini

Gula mini gula mini
Ti roniya cave mini
Sege mini ey ya sultan
Ti dermane dile mini

Tu him guli him sultani
Ti sege axir zemani
Ey ya Sultan Tu canani
Gavsi sani gula mini

Okuyan: Hüseyin Sandıklı